Meest aanbevolen zorgpolissen voor 2018

Ieder jaar selecteren wij de, volgens het KNGF, beste (aanvullende) polissen voor fysiotherapeutische zorg.

Polissen
Dit jaar konden wij (slechts) vijf polissen vinden die leveren wat zij beloven. Dat betekent dat de betreffende verzekeraar voor deze polissen geen medische selectie hanteert (uw wordt dus toegelaten zonder dat naar uw gezondheid wordt gekeken), dat u zelf mag bepalen naar welke zorgverlener u gaat (keuzevrijheid) en dat deze verzekeraar geen behandelindex hanteert. De behandelindex is een instrument van de zorgverzekeraar die maakt dat een fysiotherapeut niet meer behandelingen dan een bepaald gemiddeld aantal voor een klacht mag geven. Dat betekent dat uw fysiotherapeut soms de behandeling moet staken, terwijl u voor meer behandelingen verzekerd bent. Hopelijk zijn er volgend jaar wel meer polissen die aan onze criteria voldoen.

Onderstaande polissen voor voldoende dekking van de kosten van fysiotherapeutische behandelingen, geven wat zij beloven. Geen medische selectie, geen behandelindex en vrije keuze:

Label premie p/m dekking
DSW Zorgverzekeraar AV-Top €35,00 max. 27
De Amersfoortse Uitgebreid €39,50 max. 21
In Twente AV TOP €35,00 max. 27
Stad Holland AV Extra Uitgebreid €47,25 max. 36
Stad Holland AV Zorg Riant €59,75 max. 36

Bron: zorgverzekeringwijzer.nl Selectie op basis van keuzevrijheid, geen tandarts, >18 behandelingen of € 500 budget.
*Maandpremies gebaseerd op zorgverzekeringwijzer.nl. Dit zijn combinaties van basis- en aanvullende verzekering bij één verzekeraar. U mag de basis- en de aanvullende verzekering afsluiten bij verschillende verzekeraars. Daar kunnen extra kosten aan verbonden zijn.
** Gebaseerd op de gegevens zoals deze kenbaar waren op 22 november 2017.

Criteria vergelijking zorgpolissen
Wij vergeleken de beschikbare (aanvullende) zorgpolissen voor 2018 via het onafhankelijke www.zorgverzekeringwijzer.nl. Bij de selecties is uitgegaan van “man, 45 jaar, single” en de selectiecriteria;

  • keuzevrijheid (combinatiepolis)
  • geen medische selectie
  • onbeperkt fysiotherapie resp. 18+ behandelingen (of € 1000 budget)
  • geen toepassing van behandelindex of -gemiddelde

Pas op voor de behandelindex!
Veel zorgverzekeraars hanteren een ‘behandelindex’ of een behandelgemiddelde. Deze index geeft aan wat het behandelgemiddelde van een praktijk is ten opzichte van het landelijke gemiddelde van de betreffende zorgverzekeraar.

Door deze behandelindex zijn fysiotherapeuten soms bij behandelingen gehouden aan het ‘landelijk gemiddelde’ dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Fysiotherapeuten die meer behandelen kúnnen hierop afgerekend worden en dat kan voor een praktijk verstrekkende gevolgen hebben, tot het uitsluiten van een contract aan toe.

Tegen deze behandelindex wordt momenteel sterk geageerd vanuit, oa het beroepsveld. Hopelijk heeft dit spoedig effect en kunnen we volgend jaar weer méér dan vijf zorgpolissen  aanbevelen.

Bij de analyse van de aanvullende verzekeringen voor 2018 hebben we alle zorgverzekeraars die de behandelindex  of -gemiddelde hanteren uitgesloten. Bij de zorgpolissen die wij u aanbevelen voor 2018 is dus géén sprake van het toepassen van de behandelindex.

Meer informatie
Wij adviseren u zelf ook een vergelijking te maken. Onder de overige kopjes op deze pagina ‘Goed Verzekerd’ vindt u meer tips en informatie over het afsluiten van een (aanvullende) zorgverzekering voor 2018. U kunt uw fysiotherapeut ook benaderen als u nog vragen heeft.

Selecteer hier een goede verzekering voor fysiotherapie:
via ZorgverzekeringWijzer.nl.