Arbeidsfysiotherapie

Hoofddoel van de arbeidsfysiotherapeut is om de werknemer weer optimaal te laten functioneren op zijn of haar werk.

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. Fysiotherapie van Zuijdam houdt zich vooral bezig met de arbeidsrelevante problemen van de individuele werknemer. De arbeidsfysiotherapeut richt zich op het herwinnen van de balans tussen belastbaarheid en gevraagde arbeidsbelasting.

Met het product arbeidsfysiotherapie richt fysiotherapie van Zuijdam op het bedrijfsleven, instellingen en organisaties. Hierbij maakt het niet uit wat de grote is van uw bedrijf. Bij arbeidsgerelateerde klachten van een werknemer is het inzetten van Fysiotherapie van Zuijdam een snel, betaalbaar en gemakkelijk middel.

De werkgever is wettelijk verantwoordelijk voor doelmatige verzuimbegeleiding, vroeginterventie van ziekten en/of aandoeningen van werknemers. Door een snelle interventie van de arbeidsfysiotherapeut bij (dreigend) arbeidsverzuim wordt de arbeidsschadelast beheersbaar en tot een minimum beperkt. Doordat een werknemer eerder aan het werk kan of kan blijven doorwerken dalen de kosten van het ziekteverzuim.

Is uw bedrijf geïnteresseerd in arbeidsfysiotherapie? Neem dan contact op met Lotte van Zuijdam voor een gratis gesprek over de mogelijkheden.

Meer over:
Therapie
Algemeen fysiotherapie

Mulligan Concept

Etalagebenen
Medische Fitness
Tapen

Hyperventilatie